MONDELEZ POLSKA SP. Z O. O. OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI WIADOMOŚCIAMI I OGŁOSZENIAMI O NAGRODACH PIENIĘŻNYCH


Szanowni Państwo,
Spółki z grupy Mondelez International Inc. powzięły informacje, że na terenie Polski dochodzi do rozsyłania nieprawdziwych informacji dotyczących konkursu/promocji z okazji Halloween oraz nagrodach pieniężnych.
Wiadomości te nie pochodzą od żadnej ze spółek wchodzących w skład międzynarodowego koncernu Mondelez International Inc., będącego producentem przekąsek marek takich jak: Milka, OREO, belVita, 7Days, czy Toblerone.
Rzeczywistym celem tych wiadomości może być wyłudzenie od Państwa danych osobowych lub numerów kart kredytowych, wobec czego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewykonywanie zawartych w nich poleceń.
Sprawcy korzystają z różnych maili oraz kont, których adresy nie są powiązane ze spółkami z grupy Mondelez.
Sformułowania zawarte w wiadomościach, użyty znak towarowy Milka oraz zewnętrzny wygląd opakowań czekolad Milka służą do podszywania się pod naszą markę i mają na celu wprowadzenie Państwa w błąd – sugerując, że organizatorem takich akcji jest producent czekolady Milka.
Mondelez Polska sp. z o. o. w związku z niepokojącymi informacjami od Klientów złożyła już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów państwa oraz podjęła kroki mające na celu zablokowanie podejrzanych stron internetowych.
Żadna ze spółek Mondelez nie kieruje do konsumentów maili bez ich wyraźnej zgody. Podobnie żadna ze spółek Mondelez ani jakikolwiek z podmiotów upoważnionych przez spółkę z grupy Mondelez nie przeprowadza loterii i akcji promocyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Zwracamy uwagę, iż prawdziwe konta naszych marek słodyczy umieszczone na portalach społecznościowych posiadają przy swojej nazwie niebieskie oznaczenie „zweryfikowano” (patrz niżej):

Uprzejmie prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku, gdy otrzymają Państwo wiadomość lub zobaczą na jakiejkolwiek stronie internetowej lub profilu społecznościowym formularz, w którym należy uzupełnić dane osobowe, informacje o wygraniu w konkursie lub loterii, informacje o jakiejkolwiek wygranej rzeczowej oraz informacje o możliwości wzięcia udziału w akcji polegającej na testowaniu słodyczy.
Podanie jakichkolwiek informacji lub „kliknięcie” w nieautoryzowany link w wiadomości lub na stronie może skutkować np. zapisaniem Państwa do płatnej subskrypcji, utratą danych osobowych czy tzw. „zhakowaniem” urządzenia elektronicznego lub konta.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących otrzymanych treści związanych z produktami z grupy Mondelez (listę produktów można zobaczyć na stronie https://www.mondelezinternational.com/Our-Brands) zawsze mogą Państwo skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta dostępnym pod numerem telefonu: 801 066 006 (opłata według taryfy operatora) lub adresem mailowym: dzialobslugikonsumenta@mdlz.com.