POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

Uwagi na temat ochrony danych osobowych

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania przez Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.)
– Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie danych osobowych użytkowników niniejszej witryny oraz zasady ochrony tych danych. Administratorem danych osobowych jest Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa. Dodatkowe informacje o Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.)
– Oddział w Polsce są dostępne w zakładce zatytułowanej „O firmie”.

 

Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi

Odpowiedzialne postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas sprawa oczywista. Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce przetwarza dane osobowe użytkowników witryny wyłącznie do celów wewnętrznych firmy oraz do celów marketingu swoich produktów, o ile zostanie na to dobrowolnie wyrażona zgoda przez użytkownika. W tym celu
we wszystkich miejscach, gdzie na naszej witrynie wymagane jest podanie danych osobowych, użytkownik jest informowany
o możliwości dobrowolnego wyrażenia swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Informujemy, iż każda osoba,
której dane osobowe są przetwarzane przez Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania. Poprawienie danych osobowych może nastąpić poprzez formularz kontaktowy na stronie www.mondelezinternational.pl lub kontakt telefoniczny z naszą infolinią. Dane teleadresowe Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce są dostępne w zakładce zatytułowanej „O firmie”.

Anonimowość przeglądania witryny

Można odwiedzać niniejszą witrynę Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości oraz podawania swoich danych osobowych. W trakcie przeglądania zawartości witryny odbierane są tylko dane operatora usług internetowych, strona, z której nastąpiło przekierowanie na niniejszą witrynę oraz poszczególne podstrony, które są odwiedzane na naszej witrynie.

Odwołanie zgody w dowolnym momencie

W każdym momencie istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce. Odwołanie zgody może odbyć się poprzez formularz kontaktowy na stronie www.mondelezinternational.pl lub kontakt telefoniczny z naszą infolinią. Dane teleadresowe Mondelēz Europe Services
GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce są dostępne w zakładce zatytułowanej „O firmie”.

Rejestrowanie

Informacje takie jak liczba wejść na niniejszą witrynę internetową, strona z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej witryny,
czas wizyty, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania mogą być rejestrowane przez Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce. Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów, obsługi klienta oraz niniejszej witryny. Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika niniejszej witryny i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika.
Copyright © 2014, Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.