WARUNKI PRAWNE

WARUNKI PRAWNE

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o. o.) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Mondelēz").

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje zamieszczone
na stronie, w szczególności dotyczące produktów, usług i promocji obowiązują wyłącznie w Polsce. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółek należących do grupy Mondelēz International lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera lub w inny sposób wykorzystywać informacje zamieszczone na stronie pod warunkiem, że dokonuje tego wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Mondelēz i jej produktach. Treści te nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Mondelēz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych,
które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak, że Mondelēz ponosi odpowiedzialność
za informacje zawarte na innych stronach internetowych.

Mondelēz zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia. Mondelēz zastrzega sobie także prawo wprowadzania zmian i modyfikacji informacji prawnej.

Informacja Prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej podlegają przepisom prawa polskiego.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Mondelēz za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed przekazaniem Mondelēz tych danych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: Mondelez Europe GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce

ul. Domaniewska 49
02 - 672 Warszawa
KRS: 0000450700
e-mail: Recepcja-MondelezPolska@mdlz.com

Ten serwis internetowy używa Cookies. Kliknij, aby zamknąć komunikat lub przeczytaj stronę polityka cookies.